Πρόσκληση συμμετοχής στην πιλοτική εφαρμογή πρακτικών διδασκαλίας για τη βιωματική μάθηση των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

sxoleia biwmatikhMathisi

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του ΥΠΠΕΘ, το Βρετανικό Συμβούλιο και η Science Communication στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου https://docs.google.com/forms/d/1pIg4ZtznyiYdlgfj-a-Zh7aHr__CiW50zEQPE2SehO4/edit?usp=drive_web συνδιοργανώνουν την πιλοτική εφαρμογή πρακτικών διδασκαλίας για τη βιωματική μάθηση των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής είναι να γίνει τα πεδία των Θετικών Επιστημών (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) πιο ελκυστικά στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε καινοτόμες μεθοδολογίες όπου οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η δυνατότητα των μαθητών να αποκτήσουν έναυσμα και ενδιαφέρον για μελλοντική εργασία στους εν λόγω τομείς.

H πιλοτική εφαρμογή πρακτικών διδασκαλίας απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Θετικών Επιστημών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος υιοθετώντας καινοτόμες πρακτικές στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών.

Το Ευρωπαϊκό Έργο MARCH προτείνει προς εφαρμογή ευρωπαϊκές και ελληνικές πρακτικές με τη μεθοδολογία τους. Οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν προτείνονται ως πρότυπα για εφαρμογή, αλλά ως παραδείγματα από τα οποία μπορούν να αντληθούν ιδέες, προκειμένου να ενισχυθεί η ελκυστικότητα των θετικών Επιστημών.

Η περίοδος έναρξης της πιλοτικής εφαρμογής αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2016 και λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2016. Ο αριθμός των διδακτικών ωρών που θα αφιερωθούν στην εφαρμογή των προτεινόμενων πρακτικών έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού με ελάχιστη χρονική περίοδο εφαρμογής τις 2 διδακτικές ώρες.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ 03, ΠΕ 04, ΠΕ 12, ΠΕ 14, ΠΕ 17, ΠΕ 19, ΠΕ 20 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην πιλοτική φάση του MARCH μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

https://docs.google.com/forms/d/1pIg4ZtznyiYdlgfj-a-Zh7aHr__CiW50zEQPE2SehO4/edit?usp=drive_web

Πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές πρακτικές είναι διαθέσιμες στο δεσμό: https://sciencemarch.eu/index.php/best-practices-mnu-uk

Πληροφορίες για τις ελληνικές πρακτικές είναι διαθέσιμες στο δεσμό:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2J_qoFbHd57egG8gZypKcYm–inA6QI_

Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν τα βίντεο του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του MARCH:

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη μεθοδολογία των προτεινόμενων πρακτικών παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Άννα Χριστοδούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση anna_at_scico.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @) και στο τηλέφωνο 2106775892 ή/και στη Μαριάνθη Καρατσιώρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση edutv_at_minedu.gov.gr  (αντικαταστήστε το _at_ με @)και στο τηλέφωνο 210 344 3042.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην πιλοτική εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Έργου MARCH είναι εθελοντική και δεν υπάρχει δέσμευση από τη συμπλήρωση της αίτησης.